معماری خوانی

دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ خورشیدی

از سلسله‌نشست‌های معماری خانه اردیبهشت اودلاجان، معماری‌خوانی با موضوع محوری کتاب «در ستایش سایه‌ها» برگزار شد. اثری ارزشمند در تبیین و توصیف زیبایی‌شناسی ژاپنی به قلم جونیچیرو تانیزاکی. مهمان اول این نشست علیرضا شلویری بود که مترجم  کتاب است که می‌گفت خیلی انرژی و زمان برده.