خاطرات سیاسی سرآرتور هاردینگ

خاطرات سیاسی سرآرتور هاردینگ

دومین مرجع تقلید شیعیان در نجف آقای مامقانی بود که او هم مثل آقای شربیانی اهل آذربایجان بود. . . اندکی پس از مراجعتم به تهران (از خلیج فارس) همین روحانی جلیل‌القدر در راس گروهی از شیعیان بین‌النهرین، که عازم زیارت مرقد حضرت رضا بودند، به سوی ایران حرکت کرد و قرار بود در سر راه خود به مشهد مقدس چند روزی هم در تهران توقف کند.