گزارش مستند سینمای ایران ازمشروطیت تا سپنتا

گزارش مستند سینمای ایران ازمشروطیت تا سپنتا

مستند«سینمای ایران ازمشروطیت تا سپنتا» محصول ۱۳۴۹ است. این یعنی خود این اثر به‌خودی خود یک سند تاریخی است. این مستند که در هشتادوچهارمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، به نمایش درآمد اثری برجسته و ماندگار از محمد تهامی‌نژاد است که آرزو می‌کنیم عمرش درازتر باشد. به جرات می‌توان گفت او از معدود پژوهشگران و مستندسازان ایران است که نقش و سهمی موثر در تاریخ و فرهنگ سینمای مستند ایران دارد. صحنه‌های قبل از تیتراژ این مستند که صحنه‌های بازسازی‌شده توسط تهامی نژاد است، به تنهایی موید قدرت و دقت این مستندساز در خلق اثر است. ترکیبی از سینمای سایه و انیمیشن و رئال.

دارالفنون

دارالفنون، فقط یک ساختمان نیست. حتی فقط یک مدرسه نیست. بالاتر از آن، فقط یک دانشگاه نیست! این عمارت بخشی از هویت و تاریخ گذشته نزدیک ما است. این عمارت نماد واکنش ما به عدم برابری‌مان در فناوری آن زمان با جهان خارج است. این عمارت نشانه اصلاحگری حکومتی در گذشته نزدیک ایران است. این عمارت، دریچه‌ای به تفکرات جنبش مشروطیت ایران است.