شهر مکانِ مشارکت!

شهر مکانِ مشارکت!

جند دهه پیش، هرگز، کسی تصورش را هم نمی‌کرد جهان این‌قدر کوچک شده‌باشدکه همه از احوال همدیگر در گوشه‌گوشه دنیا بتوانند خبر بگیرند، آن‌هم بدون واسطه و دخالت دیگران. سرعت پیشرفت وسایل ارتباطی چنان شده که احتمالا در آینده‌ای بسیار نزدیک هیچ حیاط خلوتی برای هیچ مدیر و مسئولی نخواهدماند. آن‌جاست که شهر به‌تمامه تبدیل خواهدشد به یک مکان عمومی‌و مشارکتی برای همه افراد و ساکنان شهر. در چنان شرایطی، قطعا، تعریف ما از شهر کاملا دگرگون خواهدشد. تصور کنیم شهری را که شهردارش دقیقا کارمند تک‌تک اهالی شهر است. شورای شهرش بازوی فکری تک تک اهالی شهر است. اهالی شهر هرلحظه که از کار این آدم‌ها راضی نباشند می‌توانند برگ مرخصی برایشان صادر کنند. در آن شهر، این یا آن مسئول، مطلقا مرتبتی بالاتر از تک‌تک افراد شهر ندارد.

مشارکت و مسئولیت

مشارکت و مسئولیت

هیچ مشکلی نیست که با مشارکت عمومی حل نشود. ساده‌ترین و ممکن‌ترین راه برای کاهش این نوع آسیب‌ها، آباد و نظیف‌کردن محله است. همه اهالی می‌توانند شهادت دهند که با آبادشدن و احیای فقط دو خانه در همین محله، چقدر از شدت آسیب‌ها کاسته‌شده و شعاع عمل افراد آسیب‌یافته به دورتر رفته.

محله را تمیز کنیم!

محله را تمیز کنیم!

سلام یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال، موثرترین روش‌ها برای قابل زیست‌تر کردن محله، پاکیزگی است. این امر در سه وجه انجام می‌گیرد: پاکیزگی فردی، پاکیزگی عمومی و پاکیزگی حکومتی. معمولا، وقتی صحبت از پاکیزگی محله و شهر می‌شود، پیش از هر چیز به یاد دولت و شهرداری می‌افتیم...