مشارکت و مسئولیت

مشارکت و مسئولیت

هیچ مشکلی نیست که با مشارکت عمومی حل نشود. ساده‌ترین و ممکن‌ترین راه برای کاهش این نوع آسیب‌ها، آباد و نظیف‌کردن محله است. همه اهالی می‌توانند شهادت دهند که با آبادشدن و احیای فقط دو خانه در همین محله، چقدر از شدت آسیب‌ها کاسته‌شده و شعاع عمل افراد آسیب‌یافته به دورتر رفته.

محله را تمیز کنیم!

محله را تمیز کنیم!

سلام یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال، موثرترین روش‌ها برای قابل زیست‌تر کردن محله، پاکیزگی است. این امر در سه وجه انجام می‌گیرد: پاکیزگی فردی، پاکیزگی عمومی و پاکیزگی حکومتی. معمولا، وقتی صحبت از پاکیزگی محله و شهر می‌شود، پیش از هر چیز به یاد دولت و شهرداری می‌افتیم...