گزارش مستند شهر سوخته

گزارش مستند شهر سوخته

شهر سوخته، به عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی ایران، در فهرست میراث فرهنگی جهانی، به عنوان شهر صلح به ثبت رسیده‌است. گفته می‌شود در این شهر صحبت‌از نزاع‌و جنگ نبوده‌و اقوام‌و ملت‌های محتلف در آن به صلح و صفا می‌زیسته‌اند. فیلم مستند «شهر سوخته» که در هفتادوهشتمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان به نمایش درآمد، تلاش دارد این مدنیت باستانی ایران را به نمایش بگذارد. ناصر پویش، کارگردانِ مستند، می‌گوید «از سال‌ها پیش در این فکر بودم که چگونه می‌توان به ریشه و سرشتِ نخستِ تمدن ایرانی دست یافت. در سال‌های ۸۲ و ۸۱ کم‌کم پس از مطالعات نسبتا زیاد، به این نتیجه رسیدم که شهر سوخته ممکن است پاسخ سوال من باشد.