مستند شرق وحشی

بسیاری از کتاب‌خوان‌های ما «کلیدر» محمود دولت‌آبادی را یکی از نقاط عطف داستان‌نویسی ایران می‌دانند. به‌حق هم، چنین است. ذهن و خاطره بسیاری از ماها با قهرمانان این رمان بزرگ هم‌ذات‌پنداری کرده. رمانی که بر اساسِ رویدادهای واقعی خراسان شکل گرفته.
مجتبا اسماعیل‌زاده، به عشق «کلیدر» و قهرمانان آن، دوربین به دوش خاک خراسان عزیز را برای یافتن آدم‌های «کلیدر» زیر پا گذاشته و با تعدادی از بازماندگان آن رویداد و آن رمان حرف زده و خاطره‌شان را ضبط کرده. کاری سترگ و بسیار شریف و البته لازم.
نمایش اول این مستند زیبا را در چهل‌وششمین شبِ فیلم «خانه اردیبهشت اودلاجان» به تماشا می‌نشینیم. امیدواریم «مهمان ویژه» این نمایش هم ما را از دیدارش محروم نکند.