مستند خلیج فارس

مستند خلیج فارس

همیشه این پرسش مطرح است که مگر می‌شود یک امر واقع را کتمان کرد و روز را شب قلمداد کرد؟
خلیج فارس هم چنین داستانی دارد. آنانی که اصرار دارند آن را خلیج عربی بنامند، بر چه اساس و پایه‌ای چنین ادعایی دارند. موضوع چنان غیر علمی و چنان سیاسی است که بسیاری‌ها حاضر نیستند درباره‌ش فکر کنند و سخنی بگویند. پیش خود فکر می‌کنند، «بگذار سگان پارس کنند! کاروان در حرکت است!».
ولی شاید لازم باشد ابعاد و ظرایف نام و آوازه خلیج فارس را بارها و بارها فریاد کنیم و این منبع درخشان تلاش و معاش ایرانی را گرامی بداریم تا ضرب و زور آنانی که چشم‌شان را به حقایق تاریخی بسته‌اند، کاری نتواند بکند.
صرف نظر از موضوع نام و نشان، خلیج فارس یکی از زیبایی‌های سرزمینی ایران است. یکی از پایه‌های هویت ایران است. مگر می‌شود زاینده رود را از اصفهان و کارون را از اهواز بگیریم و باز آن‌ها اصفهان و اهواز بنامیم؟ خلیج فارس و دریای مازندان هم بخشی از هویت سرزمینی ما هستند. بی آنان ایران، ایران نمی‌شود.