گزارش مستند سمفونی شهر باران

گزارش مستند سمفونی شهر باران

هفتادوپنجمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان به نمایش یک مستند شهری اختصاص داشت. کاری از محمدسعید محصصی، با نام «سمفونی شهر باران». این کارگردان معتقد است «همه چیز در شهر است و در شهر اتفاق می‌افتد. با موضوع شهر است که می‌توانی حرف‌های درست و درمان بزنی. در روستا خبری نیست».ضمنا اشاره می‌کندکه شدیدا به آثار و رمان‌های اورهان پاموک علاقه دارد. چون «تقریبا در تمام کتاب‌هایش استانبول هست. یا مستقیم و به عنوان حتی پرسوناژ یا غیرمستقیم و فرعی. حتی در نقاشی‌هایش و در موزه‌اش هم شهر و بخصوص استانبول حضور دارد». این علاقه را اضافه کنیم به این حرف محصصی که می‌گوید «من روستازاده نیستم. بچه شهر هستم. شهرنشین بودم و هستم.»
در ابتدای نشست، به روند ساخت مستند سمفونی شهر باران اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که کارش سخت بود چون در روزهای همه‌گیری کرونا فیلم را ساختند.