گزارش مستند سیاوش در آتش

قطعا، مستند بلند «سیاوش در آنش» با ۱۲۹ دقیقه، از آثارماندگارسینمای ایران خواهدبود. شاید نخستین مستندی است تا این حد دقیق و پردامنه به زندگی اجتماعی استاد محمدرضا شجریان می‌پردازد. و طبعا می‌توان انتظار داشت که روند تولید آن روند سخت و پرطاقتی بوده. فیلمسازمی‌گوید «در مواقعی، من مثل خرس نعره می‌زدم و بارها شده به خودم بگویم بس است دیگر! ولش کنیم برویم به زندگی‌مان بچسبیم. این‌که قریب به ده مستندساز تا کنون تلاش کرده‌اند از زندگی استاد شجریان فیلم بسازند و نشده و هیچ‌
کدام به سرانجام نرسیده، ناشی از سختی و پیچیدگی خود سوژه است