زندگی در رگ‌های محله!

زندگی در رگ‌های محله!

اودلاجان، اندام زاید ارگانیسم شهر نیست. عضو اصلی و مهم شهر است که در طول زمان شهربودن پایتخت را تکمیل کرده‌است. هنوز رگ‌های محله زنده هستند و خون زندگی در آن‌ها جریان دارد. نباید به حیات محله بی‌اعتماد شد.

محله عضوی از شهر (۲)

محله عضوی از شهر (۲)

کم‌التفاتی و گاه ظلم‌هایی که به محله اودلاجان در چند دهه قبل از انقلاب روا شد، با انقلاب به آخر نرسید. آن جریان‌های فکری هنوز هم زنده بودند و وجود بافت تاریخی در دل شهر را برنمی‌تافتند. اینان لزوما مجری منافع یا علایق مال‌اندوزانه افراد و گروه‎‌ها نبودند.