خانه آیت الله کاشانی

در کوچه پس کوچه‌های محله دروازه شمیران، خانه مرحوم آیت الله طالقانی قرار دارد که این روزها با تابلوی کتابخانه آیت الله طالقانی شناخته می‌شود. خانه‌ای قدیمی با نمای آجری زیبا که به قول و گفته قدیمی‌های محله راوی روزهای سخت مبارزه اوست و ۲۷ سالی می‌شود که به پاتوق کتاب‌خوانان محله تبدیل شده است.

کتابخانه آیت الله طالقانی

در کوچه پس کوچه‌های محله دروازه شمیران، خانه مرحوم آیت الله طالقانی قرار دارد که این روزها با تابلوی کتابخانه آیت الله طالقانی شناخته می‌شود. خانه‌ای قدیمی با نمای آجری زیبا که به قول و گفته قدیمی‌های محله راوی روزهای سخت مبارزه اوست و ۲۷ سالی می‌شود که به پاتوق کتاب‌خوانان محله تبدیل شده است.