کتاب‌های «بهروز»

خانواده «بهروز» خانواده فرهیخته‌ای است. در روزهای اول تابستان، از این خاندان گرامی، دکتر مازیار بهروز به خانه اردیبهشت اودلاجان آمد، همراه رضا کیانیان. بازدیدی از خانه و گپ‌وگفتی شیرین.

مازیار بهروز در «خانه»

روز شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱، مازیار بهروز، دانشیار تاریخ در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو آمریکا، با همراهی و میزبای رضا کیانیان به بازدید «خانه» آمد. او نویسنده کتاب «شورشیان آرمانخواه» است که تاملاتی است در خصوص ناکامی جنبش چپ در ایران. او زاده تهرانپارس تهران، فرزند...