کاخ شهربانی

وقتی رضاشاه به سلطنت رسید و کم‌کم پایه‌های قدرت سلسله پهلوی را تحکیم بخشید، عمارت کاخ شهربانی را به عنوان نمادی از قدرت و صلابت ساخت. نمای (غربی) پرشکوه و سنگین عمارت با پله‌های دو طرفه پهن و سنگین، به مثابه خاطره‌ای از پله‌های تخت جمشید، نشانه خوبی از این عملکرد معماری در نشان‌دادن قدرت مرکزی است. این عمارت در سال ۱۳۱۵ به بهره‌برداری رسید.