گزارش مستند قایق سواری در تهران

گزارش مستند قایق سواری در تهران

محمدعلی سپانلو از معدود شاعران و روشنفکران ایران است که دغدغه شهر دارد. وقتی منظومه «پیاده‌رو» را منتشر کرد معلوم شد پایش روی سنگفرش و آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌های شهر است. و سال‌ها بعد شعر «قایق‌سواری در تهران» را درآورد که شاید بشود گفت شناسنامه شعری تهران است. او زاده و پرورش‌یافته تهران است و در مدارس شاخص این شهر درس و مشق زندگی آموخته. از جمله در دبیرستان رازی و در دارالفنون. جالب آن‌که وقتی در دارالفنون بوده، خیلی از روشنفکران بعدی هم در همان سال‌ها در دارالفنون بودند. افرادی ‌چون بهرام ‌بیضایی، داریوش ‌آشوری، عباس پهلوان، نادر ابراهیمی و احمدرضا احمدی. این سرمایه بزرگِ تهرانیِ شاعر طبعا این انتظار بحق را برای‌مخاطبان شعرامروز به‌وجود می‌آوردکه در لابلای سطور و ابیات شعر سپانلو شهر خود را بشناسند و طعم شعری آن را بچشند.