مریم زندی

در میان هنردوستان و هنرمندان، کم‌تر کسی است که مریم زندی را نشناسد. او از نامدارترین و حرفه‌ای‌ترین عکاسان ایران است. در حرفه خود چنان جاافتاده و مقبول است که وقتی نخستین انتخابات انجمن عکاسان ایران برگزار شد، او به عنوان رئیس این انجمن برگزیده‌شد. هرچند با مخالفت مرجع دولتی مواجه شد.