نشانه‌های محله

نشانه‌های محله

شما که در محله فعال هستید و می‌خواهید کاری بکنید، باید در این مسیر «سر ذوق بیایید». یعنی تو محله اتفاقاتی بیفتد و چیزهایی دیده‌شود که آدمی را به ذوق آورد. این اتفاقات چه می‌تواند باشد؟ در چه سطحی باید باشد؟ معلوم نیست. بسته به توقعات و سلایق فرد و کسی که به عشق اعتلای محله پاپیش گذاشته این اتفاقات می‌تواند رنگ و سطح متفاوتی داشته‌باشد.