مستند صندلی شماره ۲۵۷

مستند «صندلی شماره ۲۵۷» در رقابت انتخاباتی مجلس شورای‌اسلامی در حوزه “ماهنشاه” چهار کاندیدا را به تصویر می‌کشد و رقابت آنها را به صورت موازی نشان می‌دهد و هر یک به نحوی تبلیغات اتخاباتی خود را انجام می‌دهند که تدوین آنها در کنار یکدیگر تلاش برای رسیدن به قدرت را نشان می‌دهد‌.