دومین نمایش «سیاوش، در آتش»

دومین نمایش «سیاوش، در آتش»

نمایش دوم مستند بلند «سیاوش در آتش» اثر ارزشمند کیوان مهرگان در خانه اردیبهشت اودلاجان، رویدادی مغتنم و زیبا بود. این نمایش که به درخواست جمعی از فرهیختگان و هنرمندان انجام شد، در کارنامه خانه اردیبهشت به نیکی ثبت خواهدشد. دکتر سبزه‌کار، هنرمند عکاس و خوش‌نویس ابتکار این رویداد را رقم زده‌بود

گزارش مستند سیاوش در آتش

قطعا، مستند بلند «سیاوش در آنش» با ۱۲۹ دقیقه، از آثارماندگارسینمای ایران خواهدبود. شاید نخستین مستندی است تا این حد دقیق و پردامنه به زندگی اجتماعی استاد محمدرضا شجریان می‌پردازد. و طبعا می‌توان انتظار داشت که روند تولید آن روند سخت و پرطاقتی بوده. فیلمسازمی‌گوید «در مواقعی، من مثل خرس نعره می‌زدم و بارها شده به خودم بگویم بس است دیگر! ولش کنیم برویم به زندگی‌مان بچسبیم. این‌که قریب به ده مستندساز تا کنون تلاش کرده‌اند از زندگی استاد شجریان فیلم بسازند و نشده و هیچ‌
کدام به سرانجام نرسیده، ناشی از سختی و پیچیدگی خود سوژه است

مستند سیاوش در آتش

قصه بلند و افتخار آمیز استاد شجریان، قصه تاریخ و جامعه امروز ما است. هر آن‌کس که بتواند بخشی از این قصه را روایت کند، منتی است که بر ما دارد. کیوان مهرگان، به پشتوانه دو سال مطالعه، در هشت ماه کار مستمر، مستند بلند «سیاوش در آتش» را از زندگی اجتماعی استاد ساخته‌است. اثری بزرگ و قابل اعتنا که تلاش دارد گوشه‌ای از عظمت قله موسیقی و هنر ایران را روایت کند. او می‌گوید، «من شخصیت و جایگاه استاد شجریان را همچون قله دماوند می‌بینم. از هر طرف دماوند را ببینید باز هم دماوند است و این کوه با کوه‌های بلند و گمنام دیگر فرقی اساسی و ماهوی دارد».