سومین نمایش «پسران دریا»

سومین نمایش «پسران دریا»

بعضی فیلم‌ها هستند که هرچندبار دیده شوند، تازگی دارند. در پنجاهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان برای سومین بار به تماشای فیلم زیبای «پسران دریا» نشستیم. آنانی که شنیده‌بودند آمدند و دیدند. ما اهالی خانه هم سومین‌بار به تماشایش نشستیم. بهروز نشان تهیه‌کننده فیلم هم بود و به برخی حواشی و اتفاقات پشت صحنه فیلم اشاره‌هایی داشت.