ساختارهای محله‌ ای

ساختارهای محله‌ ای

همه این موارد حاکی از آن است که محله و شهر مرتب در حال تغییر است. هم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و هم از لحاظ کالبدی و سازمان فضایی. بنابراین، احتمالا، نمی‌توان به پایداری ساختارهای محله‌ای در درازمدت، بدون تغییرات متناسب با شرایط زمان، دل بست. علایق مردم تغییر کرده و نیازهای متنوع زیادی مطرح شده و علاوه بر این‌ها، با تغییر نظامات سیاسی‌و حکمرانی در دنیا و جامعه معیارهای هم‌زیستی و هم‌سایگی در محله‌ها هم تغییر کرده.

محله فرهنگی!

محله فرهنگی!

محله چگونه می‌تواند موجب افتخار اهالی شود و برای آنان حس تعلق مکان ایجاد کند؟
در محله‌های تاریخی، علاوه بر مناسبات قومی و قبیله‌ای یا شغلی و حرفه‌ای که اهالی یک محله داستند، ساختارهایی سنتی و تاریخی نیز وجود داشت که خود را در قالب هیئت‌های مذهبی یا نهادهای مدنی نشان می‌داد.