هر روز، تهران!

هر روز، تهران!

امروز، در تقویم رسمی کشور، روز تهران است. پرسش همیشگیِ ما این است که آیا تهران، نه در برگ‌های تقویم، بل در عالم واقع، شهری زیبا و زیست‌پذیر است؟ آیا تهران شهری هست که بتوان به آن بالید و از زندگی در آن لذت برد؟ کاری نداریم که چرا روز ۱۴ مهر را با نام تهران مزین کرده‌اند. فرض کنیم چنین روزی در تقویم رسمی کشور نیست، آیا تهران شایستگی آن را دارد که درباره‌اش اندیشه کنیم و برای آینده‌اش نگرانی و امید داشته‌باشیم؟