مستند روزهای خوب گم شده‌ی تقویم

«روزهای خوب گمشده تقویم» درباره شخصیتی به نام کیسان و دیگر اهالی روستای عشایری توگَبری است. کیسان رئیس شورای روستا است و این مستند پیرامون او می‌چرخد. داستان از این قرار است که علاوه بر مشکلاتی که تمام روستاییان با آن مواجه هستند، کیسان بار توقعات آنان را نیز باید به دوش بکشد…