«خاطرات تاج‌الملوک»

«خاطرات تاج‌الملوک»

کتاب «خاطرات تاج‌الملوک»، اثری است از سلسله کتاب‌های تاریخ شفاهی که در چارچوب یک برنامه مشخص، در دانشگاه هاروارد، بعد از انقلاب کلید خورد. در این چارچوب، با اغلب کارگزاران و تصمیم‌سازان رژیم گذشته گفتگو شده و خاطرات و نظرات آن‌ها را ضبط و نتشر کرده‌اند. این کتاب‌ها امروز در حکم سندهایی از تاریخ معاصر به شمار می‌روند.

کاخ شهربانی

وقتی رضاشاه به سلطنت رسید و کم‌کم پایه‌های قدرت سلسله پهلوی را تحکیم بخشید، عمارت کاخ شهربانی را به عنوان نمادی از قدرت و صلابت ساخت. نمای (غربی) پرشکوه و سنگین عمارت با پله‌های دو طرفه پهن و سنگین، به مثابه خاطره‌ای از پله‌های تخت جمشید، نشانه خوبی از این عملکرد معماری در نشان‌دادن قدرت مرکزی است. این عمارت در سال ۱۳۱۵ به بهره‌برداری رسید.