نمایش دوم پرتره مستند دیدن و بودن

شب شانزدهمین فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان در شانزدهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، به تماشای مستند «دیدن و بودن» با حضور کارگردان و سرکار خانم مریم زندی، عکاس هنرمند، می‌نشینیم. این فیلم مستند ساخته علی شیلاندری است و در مورد مریم زندی ، عکاس ایرانی، عضو هیئت مؤسس...

اکران پرتره مستند دیدن و بودن

شب سیزدهم فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان در سیزدهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، به تماشای مستند «دیدن و بودن» با حضور کارگردان و سرکار خانم مریم زندی، عکاس هنرمند، می‌نشینیم. این فیلم مستند ساخته علی شیلاندری است و در مورد مریم زندی ، عکاس ایرانی، عضو هیئت مؤسس...