گزارش سینمایی دشت خاموش

«دشت خاموش» دومین فیلم احمد بهرامی است. او قصد دارد یک سه‌گانه بسازد که این فیلم اپیزود اول آن خواهد. اپیزود دوم این سه‌گانه هم با نام «شهر خاموش» آماده است. شاید در ماه‌های نزدیک آینده می‌توانیم ببینیمش. اما دشت خاموش که سال ۱۳۹۸ ساخته‌شد، فرصت زیادی برای دیده‌شدن نداشت.

هم از این جهت که فیلم گیشه‌پسند نبود و اصولا به نیت گیشه ساخته نشده‌بود، هم از این جهت‌که مواجه شد با دوران کرونا ومسائل آن. با این‌حال، حدود شش‌ماه جزو برنامه‌های سینمای «هنروتجربه» بود.

تماشای این فیلم سینمایی در چهل‌وپنجمین شب فیلم «خانه اردیبهشت اودلاجان» فرصتی فراهم کرد تا با خودِ کارگردان و دو نفر از عوامل فیلم گپ‌وگفتی داشته باشیم. غنیمتی بود. در ابتدای نشست، احمد بهرامی، کارگردان فهیم فیلم گزارشی‌ ازمراحل تدارک‌و ساخت فیلم داد.

مستند دشت خاموش

استان «دشت خاموش»، همین تاریک و روشن روابط آدمی است. ساختار قصه فیلم بسیار ساده است: یک کوره‌پزخانه به دلایل مالی بسته می‌شود و تعدادی کارگر و زحمتکش بیکار می‌شوند و دلسرد. هریک نیز طلب و حسابی مالی با مالک کوره دارند. و نه به رسم کارگران مجتمع‌های صنعتی بزرگ، بل در قواره همین کارگاه‌ها، بده‌بستان اخلاقی و رفتاری با مالک از یک سو و با همدیگر از سوی دیگر دارند. همین‌ها هستند که لایه‌های عمیق قصه را تشکیل می‌دهند.