شادی در کنار هم

شادی در کنار هم

فلسفه اصلی جشن‌ها و آیین‌ها، در تمام جهان، دورِ هم بودن و حس یگانگی با هم‌وطن و هم‌شهری است. ایرانی‌ها از هزاران سال پیش به بهانه‌های مختلف، جشن برپا می‌کردند و امروز نیز، کم و بیش، چنین است. در ایران باستان هر ماه یک جشن با نام همان ماه برگزار می‌شد و علاوه بر آن، جشن آفرینش گیاه، جشن آفرینش خاک و غیره نیز بود.