گزارش مستند وقتی که دراکوب‌ها می‌روند

گزارش مستند وقتی که دراکوب‌ها می‌روند

پنجاه‌ویکمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان به نمایش مستند «وقتی دارکوب‌ها می‎روند» اختصاص داشت. اثری ازمحمداحسانی‌که درسال۱۳۹۸ ساخته- ‌شده. داستان روستای«گردآباد» کبودرآهنگ همدان که در اثر ساخت و راه‌اندازی یک نیروگاه در کنار آن، به روایت قهرمان قصه، دیگر آب نداردو مردم بادیدن فروچاله بزرگ درکنار خود، هم تنش، استرس وترس از ایجاد فروچاله‌ای دیگر در زیر خانه خود دارند، هم امکان حیات و معاش ندارند چون آب نیست.