نفت تمدن صنعتی و معماری در خوزستان

نفت تمدن صنعتی و معماری در خوزستان

این مکان (مسجدسلیمان) آتشگاه و یکی از مراکز زرتشتیان بوده و علت انتخاب این محل از این نظر بوده که بر اثر گاز نفتی که از خلل و فرج زمین بالا می‌آمد و متصاعد می‌شد، این امکان را به‌وجود می‌آوردکه نیاکان ما آتش جاوید را برپای دارند. این منطقه کوهستانی است که از تپه‌ماهورهای متعددی تشکیل شده. در لابلای این تپه‌ها رودخانه کم‌آبی جریان دارد که حرکت پیچ‌درپیچ آن محله‌های مختلف مسجدسلیمان را به هم می‌دوزد.