محله چه می‌خواهد؟

محله چه می‌خواهد؟

به صورت طبیعی، هرجا که تعدادی از خبرگان و معتمدین محله جمع شوند، نیازهای محله نقل‌محفل می‌شود. متاسفانه یا خوشبختانه فهرست این نیازها هم تقریبا ثابت و معلوم است: پاکیزگی، دوری از اعتیاد، امنیت، هم‌دلی و مهربانی. این‌ها نه برای این یا آن محله بل برای همه محله‌ها و شهرهای ایران و شاید جهان صدق می‌کند. آن چه که ممکن است تفاوت کند، نحوه برخورد با این نیازها و راه‌های رفع آن‌ها است. این را هم اضافه کنیم که در اغلب محافل وقتی این حرف‌ها مطرح می‌شود، راه‌حل را از دولت و شهرداری می‌خواهند و عموما نگاهی به درون و خود اهالی محله ندارند. البته این تقاضا تا حد زیادی طبیعی است. مردم مالیات می‌دهند و در مقابل از دولت و نهادهای خدماتی عمومی، مثل شهرداری‌ها، انتظار خدمت‌رسانی دارند. اما این همه واقعیت نیست. مردم محله، هریک در حد وسع خود باید در نگهداشت محله سهم خود را ادا کند.