موزه خیابان ولی‌عصر

شهر، هزارتو دارد و هزاران قصه. هرچه شهر مدنیت بیشتری می‌یابد، هزارتوی آن جذاب‌تر می‌شود. روزگاری، در این شهر یک موزه وجود داشت و چند مجموعه کوچک شخصی و خانگی دیگر. کم‌کم موزه‌های تخصصی متنوع پیدا شدند و غنای فرهنگی شهر را وسعت دادند. و این روند ادامه دارد. امروز، ده‌ها موزه یا «خانه‌موزه» در شهر وجود دارد که وجوه مختلف زندگی اجتماعی شهر و کشور را به مردم عرضه می‌کنند. یکی از جالب‌ترین موزه‌های شهر، «موزه خیابان ولی‌عصر» است.