خانه امام جمعه

«میرزا آقاخان نوری » صدراعظم ناصرالدین شاه نخستین صاحب این خانه بود. بعدها امام‌ جمعه تهران آن را خرید و در آن ساکن شد. از همان زمان هم نام «خانه امام جمعه » روی این عمارت ماند. حاج «سیدابوالقاسم امام جمعه » پسر ارشد «سید زین‌الدین امام‌ جمعه» و نوه دختری «معیرالممالک» بود که پساز فوت پدر، امامت جمعه و تولیت مسجد امام را برعهده گرفت و چندی بعد با دختر مظفرالدین شاه، «شکوه‌الدوله » ازدواج کرد.