حفظ حافظه تاریخی با احیای خانه‌های ارزشمند

احیای خانه‌های تاریخی و ارزشمند صرف‌نظر از اینکه متعلق به چه کسی است و چگونه مرمت می‌شود، از این بابت که منجر به آبادشدن یک‌خانه می‌شود، کاری باارزش و قابل‌تقدیر است. نمونه‌های موفق چنین اقداماتی در پایتخت کم نیست و می‌توان به خانه جلال آل‌احمد و سیمین اشاره کرد که در سال‌های اخیر مرمت این ملک به پایان رسید و خانه نیما یوشیج که همزمان با سالروز تولدش بهره‌برداری شد.