خاطراتی از هنرمندان

خاطراتی از هنرمندان

حدود سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲، مرد جوانی که در خارج از ایران تحصیل کرده‌بود و می‌خواست تئاتر ایران را که بر پایه و اساس معینی نبود، به‌صورت مدرن درآورد، یک مجمع تئاترال به نام استودیو درام کرمانشاهی تاسیس کرد. نام این مرد «میرسیف‌الدین کرمانشاهی» بود و اولین اثر مدرن او در تهران به نام «سینما زنده» در سالن «گوهرخانم خاکپور» که محل فعلی سینما ایران است، روی صحنه آمد. یکی از خصوصیات این نمایشنامه تنوع موضوع و نیز تنوع مکان بود که با نصب دکورهای متحرک و خاموش‌روشن شدن چراغ‌ها می‌توانستند تماشاگر را در یک لحظه کوتاه از محلی به محل دیگر ببرند. . . .