جنس محله!

جنس محله!

هنوز که هنوز است، هیچ تعریف کامل و دقیق از «محله» که مورد وفاق عموم باشد، در دست نیست. با این‌حال، توصیف‌هایی هست که در مجموع، سیما و ذات محله را ممکن است بیان کند. علاوه بر آن، نزد عموم مردم مفاهیم و عناوینی هست که آن‌ها هم شایسته تامل هستند. مثلا می‌گوییم این‌جا محله خوبی است، و یا می‌گوییم دیگه نمی‌شود در این محله زندگی کرد. بعضی وقت‌ها کمی دقیق‌تر هم توصیف می‌کنیم، مثلا می‌گوییم این محله مال اشراف است، یا این محله کارگرنشین است. همه این تعریف و توصیف‌ها تکه‌ای از واقعیت را در خود دارند، ولی کامل نیستند. آن‌چه که می‌تواند به تعریف درست یک محله کمک کند، آن است که بدانیم پولی که در محله خرج می‌شود، یا، به عبارتی دیگر، جنس پولی که اهالی محل کسب می‌کنند، چیست؟! آیا اغلب مردم محله از راه کاسبی روزگار می‌گذرانند؟ اگر آری، چه نوع کاسبی؟ کاسبی خرد یا کلان؟ کاسبی متصل به تولید یا متصل به دلالی؟ درست است که نمی‌توان منبع درآمد همه اهالی یک محله را دانست یا حدس زد، ولی به صورت عام نشانه‌های دلالت‌کننده و نسبتا دقیق می‌توان پیداکرد.