گزارش مستند یکی بود یکّی نبود

گزارش مستند یکی بود یکّی نبود

توران میرهادی، بی‌تردید یکی از چهره‌های برجسته فرهنگی کشور است. او در سال ۱۳۰۶ به دنیا آمد و در آبان ۱۳۹۵ چشم از جهان فرو بست. از بنیانگذاران روش نوین آموزش کودکان بود. شورای کتاب کودک را راه انداخت و فرهنگنامه کودک و نوجوان را تا جلد پانزدهم در زمان حیات خود منتشر کرد. مستند «یکی بود، یکی نبود» برشی از زندگی این بزرگ‌بانوی ایران بود که به عنوان نودویکمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان به نمایش درآمد.

مستند یکی بود،یکّی نبود

مستند یکی بود،یکّی نبود

این حرف درستی است که تاریخ را نه سلاطین و زعمای قوم بل فرهیختگانی می‌سازند که فارغ از سود و زیان دنیوی و اخروی کاری می‌کنند کارستان. توران میرهادی از جنس این فرهیختگان است. تاثری که او بر «فرهنگ» آموزی و رفتار بر کودکان گذاشت، قطعا از تاثیر چند وزارتخانه بیشتر است. زنی توانا و پژوهنده که بزرگانی از نوع خود را دور خود جمع کرد و کارهای بزرگی انجام داد که انتشار «فرهنگنامه کودک و نوجوان» یکی از آن‌ها است. بزرگداشت و یاد از این فرهیختگان وسیله‌ای است برای ارتقای سلیقه اجتماعی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی. سینمای مستند با ساخت فیلم‌هایی توانسته ادای دینی داشته‌باشد.