خاطرات اردشیر زاهدی

خاطرات اردشیر زاهدی

دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور کابینه دکتر مصدق که او را در روزهای ۲۷ و ۲۸ مرداد همراهی می‌کرد، در خاطرات خود می‌نویسد: در حدود ساعت شش و هیجده دقیقه، ما را از فرمانداری نظامی حرکت دادند و از در بزرگ شهربانی خارج کردند. از پلکان پایین آمدیم. سرلشگر نادر باتمانقلیچ که به ریاست ستاد ارتش رسیده‌است، بازوی آقای دکتر مصدق را گرفته‌بود. هنگامی که خواستیم سوار اتومبیل شویم، شخصی با صدای بلند بر ضد ما شروع به سخنگویی وشعاردهی کرد.

مستند بزمِ رزم

مستند سینمایی «بزم رزم» از آن دسته از فیلم هایی است که بخش مهمی از تاریخ معاصر در حوزه موسیقی را مطرح می کند و فیلمساز بدون جانبداری سراغ موضوع می رود. موضوعی که خواه ناخواه اذهان را به قضاوت وا می دارد. قضاوتی متعلق به آن دوران. بخش مهم مستند «بزم رزم» به بیان رویکردهای موسیقایی و وضعیت این هنر ارزنده ایرانی پس از انقلاب باز می گردد در واقع فیلمساز با نگاه تاریخ نگارانه بخش مهمی از شرایط تغییر جامعه و وضعیت ایران را بعد از تغییر حکومت به تصویر می کشد.

«خاطرات تاج‌الملوک»

«خاطرات تاج‌الملوک»

کتاب «خاطرات تاج‌الملوک»، اثری است از سلسله کتاب‌های تاریخ شفاهی که در چارچوب یک برنامه مشخص، در دانشگاه هاروارد، بعد از انقلاب کلید خورد. در این چارچوب، با اغلب کارگزاران و تصمیم‌سازان رژیم گذشته گفتگو شده و خاطرات و نظرات آن‌ها را ضبط و نتشر کرده‌اند. این کتاب‌ها امروز در حکم سندهایی از تاریخ معاصر به شمار می‌روند.