«خاطرات تاج‌الملوک»

«خاطرات تاج‌الملوک»

کتاب «خاطرات تاج‌الملوک»، اثری است از سلسله کتاب‌های تاریخ شفاهی که در چارچوب یک برنامه مشخص، در دانشگاه هاروارد، بعد از انقلاب کلید خورد. در این چارچوب، با اغلب کارگزاران و تصمیم‌سازان رژیم گذشته گفتگو شده و خاطرات و نظرات آن‌ها را ضبط و نتشر کرده‌اند. این کتاب‌ها امروز در حکم سندهایی از تاریخ معاصر به شمار می‌روند.