بهمن نامور مطلق در «خانه»

دکتر بهمن نامور مطلق، رئیس فرهنگستان هنر از خانه اردیبهشت اودلاجان بازدید و در جریان فعالیت‌های موسسه فرهنگی‌هنری اردیبهشت عودلاجان قرار گرفت.
دکتر نامورمطلق دارای مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته زبان‌شناسی و رایانه، و دکتری در رشته ادبیات تطبیقی از دانشگاه بلزپاسکال در کلرمون فرانسه است. او مقالات و کتاب‌های متعددی در زمینه‌های بینامتنیت، اسطوره‌شناسی، دانش‌های تطبیقی و نقد تکوینی هنر و ادبیات تألیف کرده‌است.
دکتر نامور مطلق پیش‌تر در سال‌های هشتاد به‌عنوان دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان هنر فعالیت داشت. او همچنین سِمت معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستیِ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، و معاونت پژوهشی خانه هنرمندان را در کارنامه خود دارد.