گزارش مستند بازگشت دوباره

گزارش مستند بازگشت دوباره

موضوع مستند «بازگشت دوباره» از فرهاد ورهرام، چنان جذابیت‌و حساسیتی داشت‌که علاوه بر دوستان مخاطبان معمول خانه‌اردیبهشت‌اودلاجان، چهره‌های فرهنگی و مدنی دیگری هم برای دیدن آن و حضور در نشست بعد از نمایش، آمده‌بودند. از جمله دکتر عباس قنبری استاددانشگاه‌و ازفرهیختگان ایل بزرگ بختیاری، دکتر شاهرخ باور مترجم کتاب «علف»، هارون یشایایی نویسنده و تهیه‌کننده سینما، ارد عطارپور مستندساز، دکتر سیروس باور معمار و استاد دانشگاه. به خاطر حضور این عزیزان، نشست گفت و شنید به صورت پنل گفتگو تنظیم شد. ساخت این مستند حدود سی سال طول کشیده.

مستند بازگشت دوباره

مستند بازگشت دوباره

۹۸ سال از تولید فیلم علف ساخته مریان سی کوپر می گذرد. ۶۳ سال پس از ساخته شدن فیلم علف،
فیلمی دیگر به نام تاراز به کارگردانی فرهاد ورهرام با نوادگان عشایر بختیاری که کوپر با آنها همراه
بود ساخته شد. خانوار عشایری که ورهرام با آنها در کوچ همراه بود پنج سال بعد از تولید این فیلم دست
از کوچ کشیده و در شهرهای استان های خوزستان و اصفهان و زاهدان زندگی مقیم شدند. این فیلم درباره
تغییرات ساختار ایل بختیاری است از زمان پیدایش نفت در مسجد سلیمان تا کنون.