بازارچه نواب

بازارچه نواب چهره آشنایی برای همه ایرانیان دارد؛ گذری باریک با خانه‌های قدیمی که لوکیشن فیلمهای فارسی قدیمی بوده و همین حالا هم اگر فیلمسازی نیاز به لوکیشن محله قدیمی تهران را داشته باشد یکی از گزینه‌هایش همین گذر نواب است؛ بازارچه و گذری در دل محله امامزاده یحیــی(ع) که فیلم معروف
قیصر هم در آن تصویربرداری شده است.