حافظه تاریخی محله

حافظه تاریخی محله

در سفرنامه‌‌معتبری‌که توسط نفردوم سفارت پروس(آلمان) نوشته‌شده وقتی صحبت محل سفارت پیش می‌آید، متوجه می‌شویم سفارت آلمان در زمان ناصرالدین‌شاده در بازارچه مروی تهران قرار داشت. شایدبسیاری از ماها تا کنون این اطلاع را نداشتیم‌و احتمالا اگر الان هم در بازارچه مروی دنبال آن نشانی برویم، نتوانیم پاسخ قابل قبولی پیدا کنیم.