محله فرهنگی!

محله فرهنگی!

محله چگونه می‌تواند موجب افتخار اهالی شود و برای آنان حس تعلق مکان ایجاد کند؟
در محله‌های تاریخی، علاوه بر مناسبات قومی و قبیله‌ای یا شغلی و حرفه‌ای که اهالی یک محله داستند، ساختارهایی سنتی و تاریخی نیز وجود داشت که خود را در قالب هیئت‌های مذهبی یا نهادهای مدنی نشان می‌داد.