«الکتریکی» ناشر

«الکتریکی» ناشر

در «کتابخانه اردیبهشت اودلاجان» می‌توان کتاب‌هایی پیدا کرد که در نوع خود، ویژه هستند. این ویژه‌بودن می‌تواند به استناد مضمون یا نویسنده باشد، یا به استناد تاریخ انتشار و یا نوع چاپ.
یکی از کتاب‌های جالب کتابخانه، کتابی است با نام «روانشناسی عمومی و اجتماعی» اثر ابراهیم نیک‌سیر.