گیسوان هزارساله!

گیسوان هزارساله!

اسماعیل یغمایی از نازنین باستان‌شناسان این سرزمین است. تمام عمر خود را در کورترین نقاط این کشور به یافتن نوری کوچک به عظمت باستانی و تاریخی ما گذرانده. و در این زمینه، مدال افتخارات بزرگی را به سینه زده‌است. همین‌قدر بدانیم که «کاخ داریوش» در بردک سیاه استان بوشهر از کشفیات قبل از انقلاب این انسان فرهیخته و ارجمند است.