نعمتِ باهم‌بودن!

نعمتِ باهم‌بودن!

امروز در هیچ نقطه این کره خاکی هیچ‌کس نمی‌تواند به تنهایی گلیم خود را از آب بکشد. باهم‌بودن و فعالیت‌های دسته‌جمعی نه یک تفریح، بلکه یک ضرورت گریزناپذیر است.

امنیت پایدار محله!

امنیت پایدار محله!

. این قانون جامعه‌شناسی است که «آشنایی‌ها سبب ارتباط، و ارتباط سبب دوستی می‌شود». دوستان از هم نمی‌دزدند، به هم ظلم نمی‌کنند. بنابراین، ارتباط و دوستی بین مردم، مهم‌ترین عامل و موجب امنیت پایدار است.