سومین عصر ششم:خورشید در سایه ۱

نخستین نشست «خورشید در سایه» از سلسله‌نشست‌‌های «عصر ششم» خانه اردیبهشت اودلاجان به «احمد کامیابی مسک» اختصاص داشت. نشستی پروپیمان، غنی و صمیمی. با حضور تعداد زیادی از دوستداران و دانشجویان این استاد.
برنامه با نمایش مستندی از زندگی احمد کامیابی نیا شروع شد که کار «صادق دهقانی» بود. با پیرنگی از ارجاع به قصه «شازده کوچولو» به مثابه جناس زندگی پروفسور کامیابی مسک با آن قصه. سالن نمایش پر بود و دوسه نفر هم موفق به تماشا نشدند.
در نشست و دورهمی پس از تماشای فیلم، گپ و گفت منظم و مثمرثمری انجام شد بین دکتر کامیابی مسک و مخاطبان. در انتهای برنامه، صابر الله‌دادیان که مستندساز است ولی موسیقی‌شناس و نوازنده‌ هم هست، قطعاتی از موسیقی ایران را با سه تار نواخت. زیبا و پرشور.