زنان، آبادگرانِ محله!

زنان، آبادگرانِ محله!

. زنان درزندگی واقعی محله حضور بیشتری دارندتا مردان و این در شرایطی است که زنان را در شرایط غیرفعال اجتماعی تصور کنیم در حالی‌که به شهادت آمار و گزارش‌ها، زنان نقش اجتماعی و مدنی غلیظ‌تری در مجامع صنفی و اداری دارند. آلودگی زنان به تخلفات اداری بسیار کم‌تر از مردان است و به ندرت اتفاق می‌افتد نام یک مدیر زن در پرونده‌های اختلاس یا ارتشا بیاید.