آبادی و گردشگری

آبادی و گردشگری

در قاموس و نگاه پیشرو، برای جذب گردشگر باید آبادی و نشاط محیطی را سرلوحه عمل قرار داد. گردشگر باید فضا و مکان زیبا را ببیند و با انسان‌هایی هم‌تراز خود آشنا شود. جلب ترحم گردشگر به بدبختی‌ها و زندگی دون‌مایه مردم، هرگز، افتخار نیست. این نوع گردشگری، هرگز مایه پیشرفت نمی‌شود.