مستند شرق وحشی

چهل‌وششمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

بسیاری از کتاب‌خوان‌های ما «کلیدر» محمود دولت‌آبادی را یکی از نقاط عطف داستان‌نویسی ایران می‌دانند. به‌حق هم، چنین است. ذهن و خاطره بسیاری از ماها با قهرمانان این رمان بزرگ هم‌ذات‌پنداری کرده. رمانی که بر اساسِ رویدادهای واقعی خراسان شکل گرفته.
مجتبا اسماعیل‌زاده، به عشق «کلیدر» و قهرمانان آن، دوربین به دوش خاک خراسان عزیز را برای یافتن آدم‌های «کلیدر» زیر پا گذاشته و با تعدادی از بازماندگان آن رویداد و آن رمان حرف زده و خاطره‌شان را ضبط کرده. کاری سترگ و بسیار شریف و البته لازم.
نمایش اول این مستند زیبا را در چهل‌وششمین شبِ فیلم «خانه اردیبهشت اودلاجان» به تماشا می‌نشینیم. امیدواریم «مهمان ویژه» این نمایش هم ما را از دیدارش محروم نکند.

cinema