محسن خانجهانی

سی‌وهشتمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

محسن خانجهانی مستندساز مطرح و پرکاری است. آثار برجسته‌ای خلق کرده، در جشنواره‌های متعددی شرکت داشته و جوایز بسیاری گرفته. می‌دانیم در ماه‌های گذشته کارهای تازه‌ای خلق کرده که حتما موضوع خبر و تفسیرهای زیادی خواهندبود. دوستان «خانه اردیبهشت اودلاجان» این فرصت را داشتند که چند مستند معتبر این کارگردان خبره را تماشا کنند و با او درباره‌شان صحبت کنند. اینک در سی‌وهشتمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان میزبان این مستندساز محبوب هستیم تا تا یکی دیگر از کارهایش را که ندیده‌ایم ببینیم و درباره کارهای تازه او به صحبت بنشینیم. حدس می‌زنیم مستندی را همراه خود خواهدداشت که شگفتانه است. به روال شب‌های فیلم، پس از دیدن مستند درباره همان کار و دیگر کارهای کارگردان صحبت خواهیم‌کرد.

چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸

گفت و فیلم

با محسن خان‌جهانی